Turisticka agencija Mondorama

„MONDORAMA“ je jedno od najstarijih turističko-agencijskih preduzeća u zemlji. Osnovana je kao Društvo za turizam i usluge D.O.O. 1993. godine. Registrovana je kod Trgovinskog suda u Nišu 03.03.1993. godine. Vlasnik i generalni direktor svih ovih godina je Milanka Novaković-Kitevska, priznato i poznato turističko ime, kako u zemlji, tako i inostranstvu.

Subscribe to Mondorama RSS