null
nullnull

Kontakt

018 259 500

018 257 109

018 259 501

office@mondorama.rs

Sedište ul. Cara Dušana 54-72, Dušanov bazar lok 216

Istanbul

Turska - Istanbul

3.0

null

Hotel

null

Autobus

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Informacije

Turska
Istanbul

Ukupno noćenja

3

Ukupno dana

6
Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
ISTANBUL 1. MAJ

Cena iz Trstenika :185 eura
Promo cena iz Trstenika 165 eura

Cena iz Niša : 175 eura
Promo cena iz Niša :  155 eura

Cena paket aranžmana obuhvata:
- prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji Trstenik-Niš-Istanbul-Niš-Trstenik
- smeštaj 3 noćenja u Istanbulu u hotelu sa 3*/4* na bazi noćenja sa doručkom,
- usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
- usluge turističke organizacije i realizacije programa

Aranžman ne obuhvata:
- individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge, i usluge koji nisu obuhvaćeni programom putovanja,
- obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
- organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka,
- obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,
- ulaznice za lokalitete, muzeje i galerije tokom realizacije programa,
- fakultativni program i izlete

Fakultativni izleti: pešačka tura: 25€, Vaseljenska patrijaršija, Balat i krstarenje: 25€, večera u nacionalnom restoranu: 40€

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova  organizacije, oganizovanog prevoza, angažovanja vodiča agencije na srpskom jeziku i lokalnog vodiča …..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Ulaznice za lokalitete koji se posećuju u okviru fakultativnih izleta ne ulaze u cenu i plaćaju se na licu mesta. Minimum za realizaciju je 25 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizator može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu.